• artistic 20555
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • beads 1364738
 • bright 2796
 • brush 96240
 • cactus 1063094
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • colored pencils 269802
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • colors 218969
 • colour pencils 450621
 • colour pencils 450624
 • crayons 20275
 • crayons 21251
 • crayons 879973
 • crayons 879974
 • cretaceous 178345
 • cretaceous 610146
 • cube 659155
 • fabric 505184
 • felt tip pens 1499045
 • green 1738220
 • heart 762564
 • highlighter 603995
 • ironing beads 1158176
 • keyboard 191805
 • knit 637084
 • lego 252602
 • muffins 217190
 • music 433303
 • notebooks 991858
 • notebooks 991860
 • notebooks 991862
 • number 703136
 • paint 958689
 • painting 1067686
 • paper 571937
 • paper 571938
 • paperclip 168336
 • pen 581881
 • pen 581881 1
 • pencil 341809
 • pencil 878696
 • pencils 1365337
 • pencils 389994
 • pencils 891411
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • rubber bands 350095
 • soccer 670058
 • tennis 897193
 • wax 1175873

Urval -om det finns fler sökande än det finns platser


Friskolan Lyftet arbetar för en individanpassad undervisning genom små elevgrupper med hög lärartäthet. Friskolan Lyftet har plats för maximalt 20 elever per klass och årskurs.
Om det skulle finnas fler sökande till Friskolan Lyftet än det finns platser får skolan göra ett urval bland de sökande. Det får dock endast ske enligt de principer som Skolinspektionen godtar.
 
Skolinspektionens urvalsgrunder
För fristående grundskolor har Skolinspektionen i första hand accepterat följande urvalsgrunder:
• Syskonförtur
• Elever som gått i skolans förskoleklass
• Kötid
• Närhetsprincip
Den fristående skolan behöver inte använda alla grunderna, utan kan välja en eller flera av dem. Skolan måste dock vara tydlig med vilka urvalsgrunder som används och i vilken ordning de kommer. Detta innebär också att den fristående skolan måste följa de fastställda urvalsreglerna. De kan inte i enskilda fall göra undantag från sina urvalsgrunder eller väga in andra faktorer utifrån den enskilde sökandes behov och förutsättningar.
 
Friskolan Lyftets urvalsgrunder 
1. Elever som gått i skolans förskoleklass
Om barnet har haft en placering i Friskolan Lyftets förskoleklass har det förtur till plats i årskurs 1 på Friskolan Lyftet. Friskolan Lyftet strävar efter kontinuitet i arbetet för elevers trygghet och möjlighet till att tillgodose sig utbildning. Att en elev ska ha möjlighet att gå hela sin grundskoleutbildning på en och samma skola anser Friskolan Lyftet vara en del av detta arbete.  
 
2. Syskonförtur 
Syskonförtur innebär att ett barn som ansöker om plats vid Friskolan Lyftet, och har minst ett äldre eller ett yngre syskon som redan är inskriven vid Friskolan Lyftet, får förtur.
 
3. Kötid
Vid ansökan om plats till Friskolan Lyftet skickas anmälningsblankett in. Då denna mottagits av skolan placeras anmälan i skolans kösystem. Placeringen i kön grundar sig endast på anmälans ankomstdatum till skolan. 
 
Överklagan
Om sökande anser att Friskolan Lyftet har fattat ett felaktigt beslut om plats kan detta överklagas till Förvaltningsrätten. Rätten prövar då om handläggningen av beslutet har gått rätt till, enligt ovanstående, och således lagligheten av beslutet. Det är alltså endast handläggningen av beslutet som kan överklagas, inte själva beslutet om plats. För överklagan, vänligen kontakta Friskolan Lyftets rektor.
 
För frågor och ytterligare information är ni varmt välkomna att kontakta Friskolan Lyftet.