• artistic 20555
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • beads 1364738
 • bright 2796
 • brush 96240
 • cactus 1063094
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • colored pencils 269802
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • colors 218969
 • colour pencils 450621
 • colour pencils 450624
 • crayons 20275
 • crayons 21251
 • crayons 879973
 • crayons 879974
 • cretaceous 178345
 • cretaceous 610146
 • cube 659155
 • fabric 505184
 • felt tip pens 1499045
 • green 1738220
 • heart 762564
 • highlighter 603995
 • ironing beads 1158176
 • keyboard 191805
 • knit 637084
 • lego 252602
 • muffins 217190
 • music 433303
 • notebooks 991858
 • notebooks 991860
 • notebooks 991862
 • number 703136
 • paint 958689
 • painting 1067686
 • paper 571937
 • paper 571938
 • paperclip 168336
 • pen 581881
 • pen 581881 1
 • pencil 341809
 • pencil 878696
 • pencils 1365337
 • pencils 389994
 • pencils 891411
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • rubber bands 350095
 • soccer 670058
 • tennis 897193
 • wax 1175873

Ansökan


Friskolan Lyftet mottager ansökningar kontinuerligt under året.
 
Anmälningsblankett
För att ansöka till Friskolan Lyftet fyller ni i en anmälningsblankett.
Anmälningsblanketter till skola/fritids finner ni i menyraden till höger under "blanketter".
Ifylld anmälningsblankett postas till angiven adress.
 
Bekräftelse på anmälan
Då Friskolan Lyftet mottagit er anmälningsblankett erhåller ni en bekräftelse på er anmälan per post. 
 
Beslut om plats
Er ansökan placeras i Friskolan Lyftets kösystem och beslut om plats fattas efter skolans urvalsgrunder, vilka ni kan läsa om i menyraden till höger under "urval". Beslut om plats skickas ut per post.
 
För frågor och ytterligare information är ni varmt välkomna att kontakta Friskolan Lyftet.